Demonstracijsko-referenčni center
Internet Stvari

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za podatkovne tehnologije

Raziskovalna področja


Glavna raziskovalna področja s katerimi se ukvarjamo.

IoT in pametna mesta

Eden od ključnih razlogov za pojav in hiter vzpon pametnih mest je urbanizacija. Delež prebivalstva, ki živi v mestih, strmo narašča in že presega polovico svetovne populacije. Mnoga mesta z infrastrukturo, ki je bila zasnovana za bistveno manjše mase ljudi ter storitvami temu niso več kos. V pametnih mestih skušamo blažiti te težave z inovativno uporabo sodobnih IKT, kot so veliki podatki, umetna inteligenca, internet stvari ipd. Pravimo jim omogočitvene tehnologije, saj ključno pripomorejo k digitalizaciji v praktično vseh panogah: kmetijstvu, transportu in logistiki, energetiki, zdravstvu, turizmu itd.

IOT NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN OSKRBE

Demografski trendi kažejo, da se bo prebivalstvo čedalje bolj staralo, kar predstavlja velike izzive na področju zdravstvene in trajnostne oskrbe. Oddaljeno spremljanje pacientov, oddaljena oskrba starostnikov, tele-terapevtika in druge oblike telemedicine in teleoskrbe predstavljajo enega izmed pristopov, kako se soočati s temi problemi. Rešitve, ki nastajajo na tem področju in se počasi uveljavljajo v celotnem razvitem svetu, že kažejo pozitivne učinke, tako s stališča kakovosti zdravstvene in trajnostne oskrbe kot s stališča zmanjševanja finančnega bremena.

IOT IN UREJANJE TER NADZOR PROMETA

Urejanje prometa v milijonskih mestih je spričo naraščanja števila vozil na prebivalca čedalje težje. Prometni zastoji, nesreče in kolapsi so dnevna realnost. Internet stvari prinaša številne priložnosti za reševanje ali blaženje težav na področju preobremenjene prometne infrastrukture. Sem sodijo inteligentni prometni sistemi, ki se znajo prilagajati trenutnemu stanju, identificirati zastoje in napovedovati dogodke, pametna in avtonomna vozila, komunikacija med vozili ter vozili in prometno infrastrukturo itd.

IOT IN PAMETNE TOVARNE

Cilj digitalizacije v proizvodnih podjetjih, ki sledijo ciljem Industrije 4.0, je vzpostavitev pametne proizvodnje, ki je vodena s pomočjo inteligentnih programskih orodij, povezanih s pametnimi stroji in napravami. Pogoj za to je ustrezna oprema, ki omogoča, da o vsakem objektu, ki nastopa v proizvodnem procesu, naj bo to naprava, stroj, orodje, izdelek ali človek, vemo čim več podatkov, ki so pomembni za optimizacijo proizvodnega procesa.

IOT IN PAMETNI TURIZEM

Turizem je eno od področij, ki se najhitreje digitalizira. Ključne pri tem so prav tehnologije, še posebej internet stvari, veliki podatki in umetna inteligenca. Te omogočajo oblikovanje povsem novih turističnih paketov ter bistveno izboljšanje uporabniške izkušnje in posledično uporabniškega zadovoljstva. Ponudniki turističnih storitev se povezujejo v ekosisteme, v katerih sodelujejo tako ponudniki, kot lokalna skupnost in država.

Partnerji


Projekti in dogodki


OŽJA EKIPA IoT CENTRA


...

prof. dr. Marko Bajec

Profesor na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

...

izr. prof. dr. Vlado Stankovski

Profesor na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

...

doc. dr. Slavko Žitnik

Docent na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

...

Marko Janković

Raziskovalec na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

...

Arne Simonič

Študent na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

...

Jernej Cvek

Raziskovalec na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

...

Sandi Gec

Asistent na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

...

Mitja Rizvič

Študent na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

...

Petar Kochovski

Raziskovalec na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

...

Jure Lokovšek

Raziskovalec na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

Študenti in naslovi njihovih zaključnih del:
Nejc Gašperin
Podpora procesiranju kompleksnih dogotkov v okviru standardne platforme IoT
Sandi Šemrov
Samodejna zaznava in nastavitev senzorjev v internetu stvari
Matej Andolšek
Razširitev platforme interneta stvari OM2M za potrebe hranjenja velikih količin podatkov
Klemen Petrovčič
Referenčna arhitektura za razvoj interoperabilnih rešitev na področju interneta stvari
Jovan Buragev
Več-agentno hierarhično odločanje za digitalnega dvojčka
Matej Pečnik
Avtomatiziran sistem za regulacijo toplotne črpalke
Matej Kocmur
Porazdeljena arhitektura za analizo podatkov v realnem času
Sašo Stanovnik
Razširitev upravljanja infrastrukture iz oblaka proti robnim napravam
Luka Podgoršek
Razvoj IoT prehoda za potrebe pametnih tovarn

Pogovorite se z nami


Uporabite spodnji obrazec ali nam pošljite email na: iot (at) data-lab.si. Veselimo se skupnih idej.

Predstavitve